Маркетинг проучване, стратегия и реклама

featured-image

За Вашите нужди от реализация на реклама в различните медийни и рекламни канали може да направим проучване и развием рекламна стратегия за Вашите нужди, която впоследствие да реализираме ние и нашите партньори на територията на цялата страна.

Рекламни кампании

Какво Ви предлагаме:

Маркетингово прочуване на вашите продукти, пазар и потенциалните възможности за разширяване обхвата на Вашите продажби, спрямо тях и ситуацията на Вашите конкуренти. Проучванията могат да бъдат онлайн, на база директни допитвания, електронни допитвания и комбинация от всички тях, след което изготвяме доклад за Вас.

На база направеното проучване изготвяме рекламна стратегия и предложения за нейното реализиране посредством: